Nyheder og informationer fra din soldaterforening!

Kontaktmøde med garnisonen

Soldaterforeningen var torsdag 3. november inviteret til årets kontaktmøde i garnisonen med soldaterforeninger m.fl. med tilknytning til Vordingborg Garnison.

Mødet er en tilbageværende begivenhed og indeholder primært gensidig information og planlægning af kommende aktiviteter.
Dagsordenen var i år af garnisonskommandanten tilføjet et tema om en mulig oprettelse af et garnisonsmuseum på kasernen, - en mulighed, som vil finde optimal støtte fra Falsterske Fodregiments Soldaterforening.Forsvarspolitisk Konference

Folk & Sikkerhed indkalder til årets konference torsdag 15. december kl. 09.00. Konferencen afvikles i år i Ingeniørforeningen og sætter fokus på det kommende danske forsvarskoncept og prioriteterne af dansk forsvar og beredskabs kapaciteter. Hvilket forsvar skal Danmark have? Konferencen vil efter frokost lægge op til en paneldebat om Forsvaret med det nye forsvarsudvalg. Tilmelding til konferencen på Folk & Sikkerheds hjemmeside.

Læs Danmarks-Samfundets nyhedsbrev oktober 2022 her:

Andre informationer ...

________________________________________________________________________________________________________________________

Regimentsmærke til blazeren!


Soldaterforeningen har fået fremstillet et parti nye FAFR-blazermærker i guldtrækkeri, 90 x 70 mm broderet stofmærke.

Mærkerne er fordelt til lokalafdelingerne, hvorfra de kan anskaffes.

Danmarks-Samfundets Nyhedsbrev

Tillykke - Nykøbing F. og Vordingborg!


Soldaterforeningen har tidligere i år passeret 90-års dagen for stiftelsen i 1932 af Københavns-afdeling, og her i december og til januar passerer Nykøbing-afdeling og Vordingborg-afdeling begge sine 80-års stiftelsesdage.


Flotte mærkedage i vores gamle soldaterforening - stort tillykke med stiftelsesjubilæerne! STÆRK OG SEJ


Men hvorledes startede det hele egentlig hos de to nu firsårige?


Læs en kort beretning - 2 x 80 år - her! 

"Tidens tand" i vore gamle soldaterforeninger ...

En af soldaterforeningsbevægelsens markante og meget gamle landsforeninger - KYSTARTILLERIFORENINGEN - besluttede at indstille sit aktive virke ved udgangen af 2021 efter mere end 100 års aktiviteter. Kystartilleriforeningen blev stiftet i 1909.

Kystartilleriforeningen gik ind i 2021 med 154 medlemmer med høj gennemsnitsalder, og gennem de senere år med vigende medlemstal.

Også DANILOG - Sjællandske Trænregiments Soldaterforening er nedlagt ved udgangen af 2021. Foreningen havde i slutfasen 97 medlemmer.

Mange af Hærens gamle soldaterforeninger kan desværre spejle sig i de to landsforeningers situation. Gamle hæderkronede soldaterforeninger fra store, men nu nedlagte regimenter - Falsterske Fodregiment (1976), Fynske Livregiment (1991), Kongens Jyske Fodregiment (1991), Dronningens Livregiment (2001), Danske Livregiment (2001), Sjællandske Livregiment (2001) og Prinsens Livregiment (2005), vil inden for en relativ overskuelig årrække møde "begyndelsen til afslutningen" - trist, men en kendsgerning.

Eneste bemærkelsesværdige undtagelse er Slesvigske Fodregiment i Haderslev, der blev nedlagt i 2001, men genopstod som nyt stort regiment i 2019 i det nugældende politiske forsvarsforlig.

Kystartilleriforeningens præsident, Kurt Klein Taanquist, skrev i sin leder i foreningens blad, at "det er med en lille klump i halsen, jeg skriver denne leder. Når 2021 rinder ud, er det slut". Han udtrykte håb om, at nogle af foreningens afdelinger vil fortsætte som kammeratskabsforeninger i den ånd, der har været i tiderne frem til i dag.

"Tidens tand" hersker også i andre værns foreninger -  i Danmarks Marineforening måtte man i 2021 eksempelvis nedlægge Haslev Marineforening.

Holmens Kirke er en utrolig smuk kirke!

Værnspræstetjenesten kunne i 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var - som det ses -  arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenesten kunne 25. maj 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Mindelunden er nu dansk nationalpark

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monument ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

Fredag 20. september 2019 afslørede Hendes Majestæt Dronningen påny et monument i Mindelunden - til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Efter 70 år indvies nu "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter.