Regimentsfanen - Falsterske Fodregiment

I 1962 overrakte Hans Majestæt Kong Frederik IX regimentet dets nye fane til daværende regimentschef og garnisonskommandant, oberst A.H. Klokhøj.

Anledningen var det samtidige navneskift for regimentet - 5. Regiment til Falsterske Fodregiment.

Fanen var efterfølgende i spidsen for regimentet gennem 19 år frem til nedlæggelsen i 1981.

Falsterske Fodregiments fane forblev i årene efter 1981 fortsat på Vordingborg Kaserne. Med skiftende garnisonskommandanters indforståelse har den gamle fane været ført i spidsen for bl.a. soldaterforeningens jubilæumsstævner -  til stor glæde for vore gamle soldater!

I 2002 bekostede soldaterforeningen en nødtvungen reparation af fanen.

Ny fanedug i 2015

Regimentsfanen har således gennem årene været til stede ved soldaterforeningens arrangementer, gennem mange år flot båret af en gammel 5'er, korporal Preben E. Olsen.

Det har gennem årene været en stor glæde for soldaterforeningen, at regimentsfanen fortsat har haft plads på "vores" kaserne - i nyere tid placeret i Garnisonsstøtteelementets lokaler eller i FAFR-lokalet i Bygning VEJLE.

Hans Majestæt Kong Frederik IX overrakte på 5. Regiment - Falsterske Fodregiments 215 års stiftelsesdag 8. marts 1962 regimentets nye fane til regimentchefen, oberst A.H. Klokhøj

Fanen udviste i de senere år alderdomstegn, og for at bevare den bedst muligt blev det besluttet kun at anvende fanen indendørs.


Garnisonskommandant (Myndigheden Garnisonskommandant Vordingborg), oberstløjtnant Per L. Hinrichsen besluttede i 2015, at fanen skulle renoveres med ny fanedug, og fra starten af 2016 har en flot nyrenoveret FAFR regimentsfane holdt sit indtog på kasernen.

Projektet blev økonomisk understøttet dels af Veterancenterets tilskud, dels af soldaterforeningens midler.

Nye fanebånd i 2022


Fanen er supplerende i 2022 udstyret med nye fanebånd, idet tid og ælde havde udvisket de gamle bånds tekster. Dette projekt blev økonomisk understøttet ved et flot økonomisk tilskud fra en gammel trofast soldaterkammerat.