Aktuel information!


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Stiftet 1932 - CVR 32 18 53 04Hjemmesiden er senest opdateret:

Kære medlem!


Husk at melde flytning til din lokale kasserer!

Derved sikrer vi, at dit medlemsblad kommer i rette postkasse! 


Deadline for stof til medlemsblad 3/2024 er 30. august.


Kontakt til soldaterforeningen - klik på KONTAKT i menulinien. Mails / beskeder til lokalafdelingerne eller enkeltpersoner vil straks blive videresendt!


Soldaterforeningen har af sikkerhedshensyn - og dårlige oplevelser - valgt at droppe private mailadresser på sin hjemmeside!Aktivitetsoversigt for 2024 ................................... 


Skydestævner mellem lokalafdelingerne ...............


Medlemsblad 1 / marts 2024 - klik her ...................


Jubilæumsstævner - årgangsgensyn .....................


Folk & Sikkerhed - aktuelt ....................................


Soldaterkammerater: - "I har gjort en forskel!"...... 


Orientering om

FAFR hjemmesideIndholdet her på hjemmesiden prioriterer stofområder om Vordingborg Garnison, Falsterske Fodregiment og soldaterforeningens historie, opbygning og virke.


Vil du orienteres mere bredt om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, anbefales du at besøge websiderne:


www.forsvaret.dk


www.folkogsikkerhed.dk  Webadministrator og redaktør:


Ole Bennekou

Medlemsblad i færre udgivelser


Soldaterforeningens hovedbestyrelse har besluttet, at vort medlemsblad fra 2024 "kun" udsendes ved 4 udgivelser. Vi har til nu og gennem er årrække udsendt 5 medlemsblade årligt.


Beslutningen har baggrund i ressource- og økonomiske overvejelser. Efterfølgende er den nye postlov vedtaget, hvorefter ikke alene portoen stiger, men også tillægges moms. Derved er distributionsudgiften pr. blad fra 2024 steget fra kr. 7,80 til kr. 12,00! 


Soldaterforeningen vil ved omlægningen lægge meget vægt på, at alle foreningsoplysninger om møder og arrangementer etc. fortsat udmeldes på de 4 udgivelser og - ikke mindst - løbende og præcist opdateres her på hjemmesiden. 


Mindevæggen på Bygning DANNEVIRKE's sydgavl er flere gange årligt centrum for begivenheder med ophængning af flotte kranse og blomsterlægning - og respekt for soldaterkammerater omkommet i tjenstlige relationer.

 

Foto: Erik Jakobsen (5. maj befrielsesdagen 2023)


FLAGDAG I VORDINGBORG - her opstilling uden for Vordingborgs smukke VOR FRUE KIRKE


Flagdagen for Danmarks udsendte blev indstiftet af Folketinget i 2009 og blev højtideligholdt første gang samme år.

I 2023 var det således 15. gang flagdagen afholdtes.


I de senere år bliver flagdagen markeret i ca. 90 af Danmarks kommuner og i nordlige dele af Rigsfællesskabet.

Ved de kommunale arrangementer inviteres normalt alle veteraner, der er bosiddende i kommunen.


Foto: Søren Højager