Dansk Forsvars- og Sikkerhedspolitik i fokus

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation med 75.000 medlemmer samlet i 12 organisationer.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening indgår i Folk & Sikkerhed gennem Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Folk & Sikkerhed arbejder for at styrke dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og for at sikre Danmarks rolle som en troværdig, markant og fremtidsorienteret alliancepartner i international sikkerheds- og forsvarspolitik.

Folk & Sikkerhed mener, at Danmark har en forpligtelse til at følge NATO målsætningen om at bruge to procent af BNP på Forsvaret.

Læs mere på Folk & Sikkerheds hjemmeside www.folkogsikkerhed.dk 

Oplæg til nyt Forsvarsforlig 2023 

Folk & Sikkerhed har ultimo maj 2023 udsendt en omfattende og aktuel forsvarsrapport som oplæg til de politiske forhandlinger om et 10-årigt forsvarsforlig, der påbegyndes straks efter pinsen.


Du kan downloade forsvarsrapporten her:

Flagdagsmagasin


Folk & Sikkerhed har gennem mange år (2020 undtaget på grund af Corona-problemer) udsendt et flagdagsmagasin forud for den nationale flagdag 5. september. De seneste års flagdagsmagasiner kan downloades her:


Flagdagsmagasin 2022

Flagdagsmagasin 2021

Flagdagsmagasin 2019