Fra det historiske arkiv!

"Vinterkasernen" - Bygning DANNEVIRKE under opførelse i 1912-1913
"Vinterkasernen" - Bygning DANNEVIRKE under opførelse i 1912-1913
"Vinterkasernen" og "Elefantbygningerne" i 1938
"Vinterkasernen" og "Elefantbygningerne" i 1938
Jubilæumsstævne 1949 - dækket op til frokost i den gamle kostforplejning i Bygning Aalborg til 400 jubilarer (halvdelen af dem spiste i Eksercerhuset)
Jubilæumsstævne 1949 - dækket op til frokost i den gamle kostforplejning i Bygning Aalborg til 400 jubilarer (halvdelen af dem spiste i Eksercerhuset)
Jubilæumsfrokost i 1949 i Eksercerhuset. Stævnet havde 400 tilmeldte, halvdelen spiste i kostforplejningen i Bygning Aalborg!
Jubilæumsfrokost i 1949 i Eksercerhuset. Stævnet havde 400 tilmeldte, halvdelen spiste i kostforplejningen i Bygning Aalborg!
Opdækning til jubilæumsstævnet i 1960 - nu i den nye kostforplejning. Bag væggen til venstre var dengang "Tutten" - senere ombygget til spiseafsnit for internatsgæster.
Opdækning til jubilæumsstævnet i 1960 - nu i den nye kostforplejning. Bag væggen til venstre var dengang "Tutten" - senere ombygget til spiseafsnit for internatsgæster.
HM Kong Frederik IX overrakte 8. marts 1962 5. Regiment - Falsterske Fodregiment dets nye fane til regimentchefen, oberst A.H. Klokhøj
HM Kong Frederik IX overrakte 8. marts 1962 5. Regiment - Falsterske Fodregiment dets nye fane til regimentchefen, oberst A.H. Klokhøj
Garnisonen havde i 1965 besøg af det skotske regiment The Queens Own Highlanders. Skotterne blev modtaget af hærchefen, generalløjtnant Valdemar Jacobsen og garnisonsledelsen. Skotterne indrettede sig med materiel og teltby på ØV-pladsen uden for Østre Låge - bl.a. med et fantastisk messetelt!
Garnisonen havde i 1965 besøg af det skotske regiment The Queens Own Highlanders. Skotterne blev modtaget af hærchefen, generalløjtnant Valdemar Jacobsen og garnisonsledelsen. Skotterne indrettede sig med materiel og teltby på ØV-pladsen uden for Østre Låge - bl.a. med et fantastisk messetelt!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Forældredag på kasernen i 60'erne!
Eksercitsopvisning på stadion ved forældredag! 3/I/FAFR i 1965 under kommando af PRLT T.M.E. Pedersen
Eksercitsopvisning på stadion ved forældredag! 3/I/FAFR i 1965 under kommando af PRLT T.M.E. Pedersen
En navnkundig regimentschef overrækker præmier ved regimentets forældredag - her til kompagnichef, kaptajn J. Boberg (1965)
En navnkundig regimentschef overrækker præmier ved regimentets forældredag - her til kompagnichef, kaptajn J. Boberg (1965)
Kranselægning ved mindetavlerne 1965. I midten (grå frakke) skimtes repræsentantskabets formand Ernst Hemmingsen
Kranselægning ved mindetavlerne 1965. I midten (grå frakke) skimtes repræsentantskabets formand Ernst Hemmingsen
Jubilæumsstævne 1988 med kurs mod kasernen!
Jubilæumsstævne 1988 med kurs mod kasernen!
Jubilæumsstævne 1988 - i baggrunden (mørk frakke) Mogens Rudolph, formand i København 1978-1990 og i en årrække formand for Repræsentantskabet
Jubilæumsstævne 1988 - i baggrunden (mørk frakke) Mogens Rudolph, formand i København 1978-1990 og i en årrække formand for Repræsentantskabet
Jubilæumsstævnet i 1988, i lys frakke "Lille Svend" - Svend Jakobsen, formand i København 1964-1978 og i en årrække formand for Repræsentantskabet
Jubilæumsstævnet i 1988, i lys frakke "Lille Svend" - Svend Jakobsen, formand i København 1964-1978 og i en årrække formand for Repræsentantskabet
Jubilæumsstævne 1988, parade på stadion, - regimentschefen lykønsker jubilarerne (oberst John  Münsberg, RC 1986-1992)
Jubilæumsstævne 1988, parade på stadion, - regimentschefen lykønsker jubilarerne (oberst John Münsberg, RC 1986-1992)
Jubilæumsstævne 1988 - parade på stadion, her en flok 50 års jubilarer!
Jubilæumsstævne 1988 - parade på stadion, her en flok 50 års jubilarer!
Repræsentantskabsmøde 1992 - formand K.O. Bennekou (formand fra 1988) aflægger beretning
Repræsentantskabsmøde 1992 - formand K.O. Bennekou (formand fra 1988) aflægger beretning
FAFR 250 års dag i 1997. 
Fra venstre: Willy Bennedsen, Jørgen Ibsen, Knud Jørgensen, Lennart Jacobsen og Børge Ibsen
FAFR 250 års dag i 1997. Fra venstre: Willy Bennedsen, Jørgen Ibsen, Knud Jørgensen, Lennart Jacobsen og Børge Ibsen
Soldaterkammerater fra Nykøbing-afdeling nyder frokosten - forrest Børge Kristiansen og Egon Mortensen
Soldaterkammerater fra Nykøbing-afdeling nyder frokosten - forrest Børge Kristiansen og Egon Mortensen
FAFR 250 års dag i 1997 - Ebbe Hansen (nærmest) og Erling Breiner nyder frokosten. Bagest skimtes Erik Hansen.
FAFR 250 års dag i 1997 - Ebbe Hansen (nærmest) og Erling Breiner nyder frokosten. Bagest skimtes Erik Hansen.
FAFR 250 års stiftelsesdag i 1997. Max Nielsen (DLR) i perfekt selskab: Kirsten Rask. På tallerkenen en lækker Wienerschnitzel!
FAFR 250 års stiftelsesdag i 1997. Max Nielsen (DLR) i perfekt selskab: Kirsten Rask. På tallerkenen en lækker Wienerschnitzel!
DANILOG modtog 19. juni 2002 sin nye fane
DANILOG modtog 19. juni 2002 sin nye fane
Dronningen og Prins Henrik føres ud fra stadion (DANILOG faneoverdragelse 19. juni 2002) af DANILOG chef, oberst B. Hesselberg.
Dronningen og Prins Henrik føres ud fra stadion (DANILOG faneoverdragelse 19. juni 2002) af DANILOG chef, oberst B. Hesselberg.