Mod og styrke ...

Mærkebeskrivelse:
I trekantet skjoldramme med konvekse sider belagt med stiliseret bladranke og af 4 bølgelinier dannet strøm, belagt med Kong Frederik V's kronede spejlmonogram, hvoraf opstigende venstrevendt kronet løve, der med forpoter, krone og hale berører skjoldrammer.


Symbolik:
Den "af en strøm opstigende løve" er hentet fra den i 1600 uddøde slægt Falsters våbenskjold og er ændret en smule, så det nu symboliserer øen Falster, der dukker op af havet, idet løven tillige refererer til soldateregenskaberne mod og styrke.


Figuren har været anvendt som motiv i stamregimentets faner fra 1747. Navnetrækket refererer til den konge, i hvis regeringstid stamenheden blev oprettet.