Veteranstenen i Vordingborg

Flagdag 2018 på Slotstorvet
Flagdag 2018 på Slotstorvet
Flagdag 2020 i beskedne COVID-19 rammer, hvor garnisonskommandanten og borgmesteren lagde kranse.
Foto: Erik Jakobsen
Flagdag 2020 i beskedne COVID-19 rammer, hvor garnisonskommandanten og borgmesteren lagde kranse. Foto: Erik Jakobsen
Flagdag 2020.
Foto: Erik Jakobsen
Flagdag 2020. Foto: Erik Jakobsen

Foto i denne mappe omfatter veteranstenens indvielse i 2016 - og efterfølgende flagdagsarrangementer ved stenen på Slotstorvet.

Foto fra indvielsen: Søren Højager og J.C. Borre Larsen