Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med 382 medlemmer organiseret med lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.


Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og skabte i 1913 en nyoprettet garnison i Vordingborg.


Regimentet blev nedlagt ved et politisk forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981.

 


Velkommen her på vores hjemmeside, hvor du vil kunne finde information og historie om

soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.


FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

29. august højtideligholdt - her i Mindelunden

FLAGDAG 2022 på Slotstorvet i Vordingborg - et stort og flot arrangement, der tjener garnisonen og byen til ære!

80 års dagen for samarbejdspolitikkens ophør den 29. august 1943 blev traditionelt markeret landet over.

Fotoene her er fra mindehøjtideligheden i Mindelunden i København.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening var til stede ved den smukke begivenhed - i midten (med KSS-fanen) Peter Parbst, i midten Jørgen Ringholm Andersen som faneløjtnant, og til højre Københavns-afdelingens fane fremført af Carl Clemmensen.


Foto: Hanna Clemmensen


Kastellet blev efter mange års forberedelser etableret i årene 1662 - 1665. Ophavsmanden var Christian IV, og de første soldater marcherede ind i Kastellet i 1664.


Kastellet har lige siden været hjemsted for vigtige grene af dansk forsvar - et pragtfuldt naturområde og i nutiden fortsat daglig arbejdsplads for flere hundrede civile og medarbejdere fra Forsvaret.

Kastellet blev fredet i 1966.


På FN-dagen 2023 tog 280649/1969 Carl Clemmen-sen en rundtur i området med sit fotoapparat!

Flot fotoserie - tak til Carl!