Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med aktuelt 359 medlemmer organiseret med


lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.


Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og skabte i 1913 en nyoprettet garnison i Vordingborg.


Regimentet blev nedlagt ved et politisk forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981.

 


Velkommen her på vores hjemmeside, hvor du vil kunne finde information og historie om

soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jubilæumsstævnet 2023 - en god dag i soldaterforeningen!

Foto: Søren Højager

NATO 75 år


Torsdag 4. april kunne NATO markere sin 75 års stiftelsesdag - på dagen, hvor 12 lande i 1949 i Washington underskrev traktaten.


NATOs hovedformål var og er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk og militært samarbejde på tværs af Nordatlanten, og NATO har siden 1949 sammen med typisk FN udgjort vigtige hjørnestene i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.


Afslutningen på verdenskrigen i 1945 efterlod et opdelt Europa mellem vest og øst, og i 1949 grundlagde de 12 lande - herunder Danmark - derfor NATO som en alliance til kollektivt selvforsvar for at sikre fred og demokratiske værdier.


NATO har i dag tre kerneopgaver - kollektivt forsvar, krisestyring og partnerskaber, og her i 2024 er 32 lande medlemmer af NATO.


Dagen blev i store dele af den vestlige verden markeret bredt.Tillykke til NATO - hold godt fast i forsvarsalliancens fremtidige sammensætning og virke.


Hvert år markeres NATO-stiftelsesdagen ved en faneparade med kranselægning i Kastellet - også på 75 års dagen, hvor arrangementet samtidig kunne glæde sig over, at også Sverige nu indgår som medlemsnation.


Foto: Carl Clemmensen