Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med 376 medlemmer organiseret med


lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.


Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og skabte i 1913 en nyoprettet garnison i Vordingborg.


Regimentet blev nedlagt ved et politisk forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981.

 


Velkommen her på vores hjemmeside, hvor du vil kunne finde information og historie om

soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.


FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

Glædelig jul ...


Soldaterforeningen ønsker alle vore 379 medlemmer en glædelig jul og et godt nytår -  med en samtidig tak til jer alle for, at I året igennem har fastholdt en trofast og loyal opbakning til soldaterforeningen.


Soldaterforeningens julehilsen omfatter også tjenstgørende og ansatte i garnisonen med en samtidig tak for opbakning og støtte til foreningsarbejdet på kasernen. Tak ikke mindst til Garnisonsstøtteelementets personel, der i det daglige udgør soldaterforeningens kontaktpunkter.


Soldaterforeningen afviklede også i det forløbne år vort traditionelle jubilæums-stævne - som de seneste år tilrettelagt i samarbejde med garnisonens "Åbent Hus" arrangement.


Vi fik en herlig dag på vores gamle kaserne, og med overvældende tilslutning. Vel har vi en høj gennemsnitlig levealder blandt vore soldaterkammerater i foreningen, men de trives og møder op, når der kaldes!


Glædelig jul og tak også til bestyrelserne i vore 4 lokalafdelinger. Tak for det vedholdne vigtige regionale soldaterforeningsarbejde ude blandt medlemmerne, - herunder ikke mindst ansvaret for de årlige skydestævner.

Her ligger ret præcist baggrunden for, at vi - 42 år efter vort regiments udfasning af Forsvaret - fortsat er i stand til at drive en aktiv og god soldaterforening med en trofast medlemsskare.

                                                                                                      Stærk og Sej

Soldaterforeningen har traditionspleje som et vigtigt formål, - bl.a. ved markering hvert år af regimentets stiftelsesdag 8. marts med blomsterlægning ved kasernens mindetavler og regimentets sten ved Bygning DANNEVIRKE sydgavl.

Den enhed, der senere blev enkadreret til 5. Regiment og Falsterske Fodregiment, blev oprettet i 1747 og nedlagt som selvstændigt regiment i 1976 og helt udfaset af det danske forsvar i 1981.

Foto: Søren HøjagerKastellet blev efter mange års forberedelser etableret i årene 1662 - 1665. Ophavsmanden var Christian IV, og de første soldater marcherede ind i Kastellet i 1664.


Kastellet har lige siden været hjemsted for vigtige grene af dansk forsvar - et pragtfuldt naturområde og i nutiden fortsat daglig arbejdsplads for flere hundrede civile og medarbejdere fra Forsvaret.

Kastellet blev fredet i 1966.


På FN-dagen 2023 tog 280649/1969 Carl Clemmen-sen en rundtur i området med sit fotoapparat!

Flot fotoserie - tak til Carl!