Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med aktuelt 363 medlemmer organiseret med


lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.


Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og skabte i 1913 en nyoprettet garnison i Vordingborg.


Regimentet blev nedlagt ved et politisk forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981.

 


Velkommen her på vores hjemmeside, hvor du vil kunne finde information og historie om

soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jubilæumsstævnet 2023 - en god dag i soldaterforeningen!

Foto: Søren Højager

NATO 75 år


Torsdag 4. april kan NATO markere sit 75 års jubilæum - på dagen, hvor 12 lande i 1949 i Washington underskrev traktaten.


NATOs hovedformål var og er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk og militært samarbejde på tværs af Nordatlanten, og NATO har siden 1949 sammen med typisk FN udgjort vigtige hjørnestene i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.


Afslutningen på verdenskrigen i 1945 efterlod et opdelt Europa mellem vest og øst, og i 1949 grundlagde de 12 lande - herunder Danmark - derfor NATO som en alliance til kollektivt selvforsvar for at sikre fred og demokratiske værdier.


NATO har i dag tre kerneopgaver - kollektivt forsvar, krisestyring og partnerskaber, og her i 2024 er 31 lande medlemmer af NATO, og det 32. medlem - Sverige - er på vej.


Dagen vil i store dele af den vestlige verden blive markeret bredt.


I Danmark arrangeres i anledning af jubilæet i dagene 19. - 21. april en stor totalforsvarsmesse "NATO 75 år - ACTION24" i Fredericia. Bag messen står foreningen Folk & Sikkerhed med alle aktivt involverede i det danske totalforsvar suppleret med et stort antal virksomheder fra udvalgte sektorer.


Også soldaterforeningsbevægelsen er der tænkt på - standpladser ved messen er vederlagsfrie for foreninger. I den udsendte information fra Folk & Sikkerhed omtales "foreninger som jeres, der både støtter under og efter tiden i Forsvaret, herunder også hjemmeværn, beredskab, politi og sundhedsvæsen".


Tillykke til NATO - hold godt fast i forsvarsalliancens fremtidige sammensætning og virke.

Soldaterforeningen har traditionspleje som et vigtigt formål, - bl.a. ved markering hvert år af regimentets stiftelsesdag 8. marts med blomsterlægning ved kasernens mindetavler og regimentets sten ved Bygning DANNEVIRKE sydgavl.

Den enhed, der senere blev enkadreret til 5. Regiment og Falsterske Fodregiment, blev oprettet i 1747 og nedlagt som selvstændigt regiment i 1976 og helt udfaset af det danske forsvar i 1981.

Foto: Søren Højager