FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med 386 medlemmer organiseret med lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.


Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og skabte i 1913 en nyoprettet garnison i Vordingborg.


Regimentet blev nedlagt ved et politisk forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981. 


Velkommen her på vores hjemmeside, hvor man vil kunne finde information og historie om soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

FLAGDAG 2022 på Slotstorvet i Vordingborg - et stort og flot arrangement, der tjener garnisonen og byen til ære!

Soldaterforeningen markerede onsdag 8. marts 276-års stiftelsesdagen for 5. Regiment / Falsterske Fodregiment ved et arrangement på kasernen - bl.a. med blomsterlægning ved kasernens mindetavler og regimentets sten - og en efterfølgende frokost i FAFR-lokalet.

Foto: Søren Højager

NATO - en grundsten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ...

NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande - herunder Danmark. I nyere tid er 30 nationer med i NATO-pagten, men flere ansøgninger om optagelse verserer, herunder fra Finland og Sverige.

NATO har nu gennem mere end 70 år været en hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Forsvarspolitikerne har i 2022 aftalt det som en bunden opgave i det kommende forsvarsforlig at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2033 - og derved indfri NATOs krav og forudsætninger.