FAFR medlemsblad og garnisonens nyhedsbrev!

      
Bladet udgives i elektronisk form af:

  • Hjemmeværnskommandoen
  • 4. Nationale Støttebataljon
  • Falsterske Fodregiments Soldaterforening
  • Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster
  • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Ansvarshavende redaktør:  
Major Henning Østergaard Nielsen

72 82 00 89

Redaktør: 
Overkonstabel-1 Søren Højager

72 82 00 92Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

hjk-gse04@mil.dk 

Nyhedsbrevet distribueres elektronisk i garnisonen.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening medvirker i udarbejdelse af garnisonens elektroniske nyhedsbrev, og soldaterforeningen foranlediger efterfølgende nyhedsbrevet trykt i bladform.

Bladet udsendes via Postdanmark som medlemsblad til soldaterforeningens medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser - og den trykte udgave fordeles også bredt i garnisonen.

Tryk: Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten

Oplag: 500 eksemplarer
ISSN: 1602-1126

Har du et godt indlæg til bladet, så kontakt redaktionen, der ligeledes er behjælpelig med fotografering!Download det seneste års medlemsblade her nedenfor:Medlemsblad 2-2024 - juni 2024

Medlemsblad 1-2024 - marts 2024Medlemsblad 4-2023 - oktober 2023


Medlemsblad 3-2023 - juli 2023


Medlemsblad 2-2023 - april 2023
Medlemsblad 5-2023 - december 2023