Lollands-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 18. november 2010 - Aktuelt 69 medlemmer


Hædersbevisning til Jørgen Ibsen

Lolland-afdelings formand, Jørgen Ibsen, blev lørdag 16. september under jubilæumsstævnets frokost på kasernen tildelt Danske Soldaterforeningers Landsraads æresmedalje.

Hædersbevisningen blev tildelt af Landsrådets præsident, oberst Christian Arildsen, der fremhævede Jørgens meget lange og fortjenstfulde indsats i soldaterforeningsbevægelsen.


Jørgen Ibsen er årgang 1963 i I/TKMP og blev indvalgt i den gamle Maribo-afdelings bestyrelse i marts 1978. Han blev formand for denne lokalafdeling i marts 1986.

Jørgen stod efterfølgende i spidsen for en velgennemført fusion med Nakskov-afdeling i 2010 og har siden med fast hånd været leder af soldaterforeningens samlede Lolland-afdeling.


Jørgen Ibsens formandsvirke gennem mere end 37 år er stærkt medvirkende til lokalafdelingens fortsatte trivsel og mange aktiviteter, der ikke mindst påskønnes af afdelingens 72 medlemmer.


Stort tillykke! - STÆRK OG SEJ                                 Foto: Søren Højager


Befrielsesdagen markeret på Lolland

Ved en mindegudstjeneste for befrielsen i Vesterborg Kirke 4. maj stillede Lolland-afdeling med sine 2 faner. Afdelingen fører fortsat den gamle lokalafdelingsfane fra Nakskov-afdelingen.

Ved mindegudstjenesten medvirkede 8 faner fra de lollandske soldaterforeninger. 

Bankospil med spisning


Lolland-afdeling inviterer til hyggeaften for sine medlemmer med pårørende til spisning og bankospil tirsdag 24. oktober kl. 18.00 i Hjemmeværnets lokaler - Hjulsporet 21 i Maribo.


Arrangementet indledes med spisning - 2 slags sild, smørrebrød, drikkevarer og snaps.

Efter spisning afvikler vi et bankospil med ca. 20 flotte gevinster, og der afsluttes med kaffe og kage.


For denne dejlige aften er prisen kr. 250,00 pr. person - alt er inkluderet i denne pris.


Tilmelding senest 17. oktober til kassereren på tlf. 22 48 48 98 eller formanden på 60 49 48 18.


Skydning

Skydning på 15 meter

Lollands-afdeling afvikler træningsskydning på 15 meter bane hveranden torsdag i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 19.00 – 21.00, og man kan eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Kontakt for nærmere orientering om skydningerne: Henning Larson på 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.


Generalforsamling

Der blev på generalforsamlingen 21. marts tildelt hæderstegn til mangeårige medlemmer, f.v. 376082/1958 Peter Jørgensen (60 år), formand 586667/1963 Jørgen Ibsen (50 år), 260449/1969 Dan Axel Larsen (25 år) og 791136/1968 Leif Olsen (25 år).


Ved en senere lejlighed vil 375736/1958 Ole Feerup modtage et 40 års tegn, og 375715/1948 Erik Nielsen

et 25 års tegn. Som det ses nedenfor har Ole Feerup efterfølgende modtaget sit 40 års tegn!


Tillykke til de trofaste medlemmer!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Om Lollands-afdeling - historisk set:

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab.

En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.

Afdelingens fotoarkiv