Vordingborg-afdeling - aktiviteter og informationer

Afdelingen er stiftet 17. januar 1943 - Aktuelt 204 medlemmer

Generalforsamling 2023


Lokalafdelingen afviklede 22. marts den årlige generalforsamling på kasernen.

Afdelingen har aktuelt 204 medlemmer.

Formand Lennart Jacobsen aflagde beretning - han oplyste bl.a., at problemer omkring våbenopbevaring og -transport nu er løst og har den fornødne politigodkendelse.


Beretning og årsregnskab blev godkendt, og alle valg til bestyrelsen var genvalg.


Formanden kunne hædre 143443/1952 Svend Aage Hansen med et 60-års hæderstegn, og (t.h.) 711305 Carsten F.H. Pedersen, som blev hyldet for 50 års virke som foreningens interne revisor.


Foto: Erik Jakobsen


Skydning


Skydning på 50 og 200 meter på KULSBJERG

Der skydes kl. 16.30 - 20.00 følgende onsdage:  7. juni - 21. juni - 2. august - 23. august - 13. september og sæsonafslutning 27. september.

Informationer om skydningerne: Erik Jakobsen - jehs@stofanet.dk 


Fugleskydning i TUBÆK SKYTTECENTER

Årets fugleskydning afvikles søndag 25. juni kl. 09.00 i Tubæk Skyttecenter. Husk madpakke - drikkevarer kan købes i centeret.


Skydning på 15 meter bane

I efteråret genoptages skydningerne på 15 meter banen på kasernen onsdag 11. oktober - de følgende skydedage er 1. november, 15. november og 6. december, hvor der er "juleafslutning". Sæt "x" i kalenderen allerede nu!

__________________________________________________________________________________________________________

FLAGDAG 2022 i Vordingborg

Om Vordingborg-afdeling - historisk set:

__________________________________________________________________________________________________________________

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.
Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 

Afdelingens fotoarkiv