Vordingborg-afdeling - aktiviteter og informationer

Afdelingen er stiftet 17. januar 1943 - Aktuelt 204 medlemmer


Skydning

Skydning på 15 meter bane

I efteråret genoptages skydningerne på 15 meter banen på kasernen onsdag 11. oktober - de følgende skydedage er 1. november, 15. november og 6. december, hvor der arrangeres "juleafslutning".

Mødetid til skydning er kl. 16.00.

Juleskydningen afsluttes med bankospil, gløgg og æbleskiver og kræver forud tilmelding til formanden (60 49 48 01) eller kassereren (23 62 04 68) senest 1. december.

_________________________________________________________________________________________________________

80 års dagen for samarbejdspolitikkens ophør 29. august 1943

Vordingborg Marineforening inviterede tirsdag 29. august kl. 07.45 til standerhejsning, blomsterlægning og morgenkaffe i den højtidelige anledning. -

30 deltagere havde fundet vej til Marineforeningen, og alle kunne senere på morgenen på havnen byde velkommen til kongeskibet "Dannebrog" og Hendes Majestæt Dronningen, der samme dag besøgte Vordingborg.

Foto: Hans Kurt Frederiksen

Vellykket fugleskydning i Tubæk!

Vordingborg-afdelingens fugleskydningsarrangementer har gennem årene samlet mange soldaterkammerater og pårørende. I "gamle dage" blev der skudt på de militære skydebaner ved Ore Strand, og da de blev nedlagt, flyttedes arrangementet til Tubæk Skyttecenter. Og gennem alle årene med god opbakning og solidt fremmøde.


Sådan var det også i år - søndag 25. juni - med 26 skytter + en del pårørende. Og endog med gæsteskytter fra Nykøbing-afd. og Lolland-afd. 

Efter "morgenappel" og morgenkaffe blev fuglen hejst, og skytterne tog fat!


Sidste års fuglekonge - Frede Vinther - løsnede første skud, og herefter blev der skudt på fuglens 14 "mål" frem til frokost. Sidste skud blev løsnet kl. 14.00, før Anne Marie Breiner pillede brystpladen ned!


De 14 pletskud blev afgivet af:

Frede Vinther, Henning Larson, Lennart Jacobsen, Per F. Hansen, Helge Jensen, Svend Aage Jensen, Ebbe W. Hansen, Sten Frederiksen, Patrik Wollesen, Nikolai Breiner, Frede Vinther, Anne Marie Breiner, Kenneth Breiner og Anne Marie Breiner.


På fotoet til venstre har Jimmy Jørgensen indtaget rette skydestilling overvåget af skydeleder Helge Jensen, i midten bærer fuglekongen præmiestakken hjemad overvåget af afdelingsformanden, og til højre overrækker skydelederen præmie til Svend Aage Jensen, der snuppede højre vingespids.


Foto: Erik Jakobsen

FLAGDAG 2022 i Vordingborg

Officererne fra TKMP klar til udgangsparade ...


Dette herlige foto er fra TKMP/I/FAFR i sommeren 1963, og det er indsendt af 516627/1961 K.L.B. Rasmussen.

Siddende forrest fra venstre: KBM/Overfenrik K.K. Kristiansen, NK/KN K.V. Krüth, VM/Fenrik Henrik V. Hansen.

Bagest 5 løjtnanter, - fra venstre K.L.B. Rasmussen, B.A. Kongsbach, H.V. Groos, P.B. Knudsen og H. Dalstrup. 

Fotografen var OS P.F. Hansen.


_______________________________________________________________________________________________________

Om Vordingborg-afdeling - historisk set:

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.
Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 

Afdelingens fotoarkiv