Vordingborg-afdeling - aktiviteter og informationer

Afdelingen er stiftet 17. januar 1943 - Aktuelt 208 medlemmer

Skydning

Skydning på 15 meter på kasernen

Den næste skydning er årets sæsonafslutning onsdag 7. december  -  "juleskydning" med afslutning i FAFR-lokalet med bankospil, æbleskiver m.v. (Arrangementet kræver tilmelding!)


Efter nytår skydes følgende dage: 11. januar - 1. februar - 22. februar - med sæsonafslutning 15. marts.

_______________________________________________________________________________________________________

Reception - 80 års stiftelsesdag

I anledning af lokalafdelingens 80 års stiftelsesdag inviterer vi vore medlemmer og medlemmer

af øvrige lokalafdelinger, samarbejdspersonel i garnisonen m.v. til

reception

tirsdag 17. januar 2023 kl. 13.00 - 16.00

i kasernens cafeteria.

Vi beder af praktiske årsager om forudgående tilmelding inden fredag 16. december på 60 49 48 01 eller len.jac@outlook.com

_______________________________________________________________________________________________________

Til 2023-kalenderen:

Sommerskydningen på 50 og 200 meter på KULSBJERG 19. april (kl. 16.30 - 20.00) - 10 maj - 7. juni og 21. juni.

2. halvår 2023: 2. august - 23. august - 13. september og 27. september.

Fugleskydning i TUBÆK: søndag 25. juni.

Generalforsamling

indkaldes onsdag 22. marts 2023 kl. 16.00 (kasernen, bygning VEJLE, lokale 103 i stueetagen).

Afslutning på sommerskydningerne på Kulsbjerg ...

I forbindelse med starten på efterårets indendørsskydning afviklede afdelingen 12. oktober sommerafslutning på Kulsbjerg-skydningerne på 50 og 200 meter.

På fotoet ovenfor ses 3 skytter fra 200 meter skydningen, f.v. Birger Andersen, Henning Frantzen (pokal og 1. præmie) og Jimmy Jørgensen. Vinder af 50 meter pokalen var Svend Aage Jensen med Hans Chr. Danielsen på 2. pladsen.

Aftenens "2. halvleg" var lækker smørrebrød og en pilsner - som altid en hyggestund i FAFR-lokalet!

Fotografen var Erik Jakobsen.


FLAGDAG 2022 i Vordingborg

FLAGDAG 2022 i Vordingborg

Om Vordingborg-afdeling:

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.
Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over.