Københavns-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 10. februar 1932 - Aktuelt 57 medlemmer

Skydning


Skydning i Kalvebod Skyttecenter


Der trænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i ulige uger kl. 10.00 - 12.00.


Skydeprogrammet gennemføres i første halvår frem til lørdag 17. juni (50 meter).


Efter sommerferien fortsætter skydetræningen lørdag 19. august - og videre fordelt med  to lørdage på 50 meter og én lørdag  på 200 meter.FAFR-skydestævne


Efter tur er Københavns-afdeling vært for soldaterforeningens konkurrenceskydning 2023 på 50 meter.

Stævnet afvikles på Kalvebod søndag 3. september med morgenbord kl. 09.00. Skydningerne starter kl. 10.00Nærmere information om skydeprogrammet indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

Skydning på 15 meter

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927" (kontingent for pensionister kr. 250,00 årligt).

Der er skydeinstruktør samt mulighed for at låne rifler og købe ammunition begge skydesteder.


Medlemsmøder

 

Næste medlemsmøde i "Aktivitetshuset" på Amager Landevej 71 er først efter sommerferien - onsdag 13. september kl. 17.30. Herefter er der medlemsmøder onsdagene 11. oktober og 8. november, og der arrangeres juleafslutning onsdag 6. december. Husk at tilmelde til formanden på tlf. 29 65 27 23, hvis du ønsker at spise med.Onsdag 30. august kl. 18.00 er der mulighed for at se vort medlem, Warmi S. Hansens storslåede  kælder-tableau med tinsoldater - "Slaget på halvøen Gallipoli i 1915" - Hviddingvej 45 i Rødovre. Tilmelding til formanden på 29 65 27 23.


Slaget ved Gallipoli fandt sted på den tyrkiske halvø Gallipoli i 1915 under 1. Verdenskrig.

En kombineret fransk/britisk operation blev dannet for at erobre den osmanniske hovedstad Konstantinobel.

Forsøget mislykkedes dog, og man anslår, at 131.000 soldater døde og 262.000 blev såret.
Generalforsamling


Lokalafdelingen afviklede sin årlige generalforsamling onsdag 12. april med 14 fremmødte.

Formand Jørgen Palm Steffen aflagde beretning og redegjorde for afdelingens aktiviteter i det forløbne år.

Beretningen og årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget - omend et lille driftsunderskud måtte tages til efterretning.


Formand Jørgen Palm Steffen og bestyrelsesmedlemmerne Jørgen R. Andersen og Carl Clemmensen blev genvalgt, og alle suppleanter + fanebærerkorpset blev genvalgt.


Spisning inden generalforsamlingen og efterfølgende kaffe og æblekage skabte de rette rammer for en god aften!

Formanden takkede afslutningsvis bestyrelsen for veludført arbejde - og medlemmerne for god opbakning til soldaterforeningen.


Om Københavns-afdeling - historisk set:

Afdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929  til møde med det formål at stifte en soldaterforening. På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden. Foreningens første formand var H. Torndorff.

Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitets-programmet.

Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år! Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacobsen.

I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

Afdelingens fotoarkiv