Forsvaret planlægges styrket - også økonomisk!

Infanteri kampkøretøj med bl.a. 35 mm maskinkanon og maskingevær. - Foto: Ronny Vossen Rasmussen / Forsvaret

Forsvarschefen

Generalløjtnant Flemming Lentfer er fra 1. december 2020 Danmarks nye forsvarschef - og samtidig udnævnt til general.

Flemming Lentfer var ved udnævnelsen 56 år og havde siden 2017 været direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Generalen kommer fra det operative missilforsvar i Flyvevåbnet, hvor han var chef for HAWK Afdeling Vest i 2000-2002 og efterfølgende har gjort karriere inden for både det værns- og koncernfælles område.

Flemming Lentfer har indgående kendskab til Forsvarets operative virke. Han var fra 2015 til 2017 chef for den Værnsfælles Forsvarskommandos Operationsstab, som leder alle nationale og internationale indsættelser.


NATO kræver øgede forsvarsbudgetter


NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande - herunder Danmark. I nyere tid er 31 nationer med i NATO-pagten, men flere ansøgninger om optagelse verserer - herunder fra Sverige.

NATO har således gennem 74 år været en hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Forsvarspolitikerne har senest aftalt det som en "bunden opgave" i Danmarks kommende forsvarsforlig at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2030 - og derved indfri NATOs krav og forudsætninger.

Forsvarsbudgettet

Regeringen og forsvarspolitikerne satte i 2019 fokus på at skabe en plan for, hvorledes Danmark kunne opnå 2024- NATO-målet om at anvende 2 pct. af BNP (bruttonational-produktet) på Forsvaret.

NATO-målet blev oprindelig fastsat på en konference i Wales i 2014.

Det 6-årige forsvarsforlig i 2018 løftede i forligsperioden til ultimo 2023 forsvarsbudgettet med 12,8 mia. kroner og blev i 2019 suppleret med en tillægsaftale om at tilføre Forsvaret yderligere 1,5 mia. kroner i 2023.

Herudover skulle der ved "interne rokader i statsbudgettet" supplerende overføres yderligere 3 mia. kroner.

Den politiske konklusion var dengang, at udgifterne til forsvars- og sikkerhedspolitikken i 2023 ville udgøre 1,5 pct. af BNP. 

Ny tværpolitisk forsvarsaftale i 2022

I 2022 blev - med udgangspunkt i Ukraine-krisen og dens konsekvenser - indgået et "nationalt kompromis" om dansk sikkerhedspolitik i en bred tværpolitisk aftale om, at frem mod 2033 skulle budgettet til forsvars- og sikkerhedspolitik løbende øges, så Danmark opnår NATO-målsætningen om anvendelse af 2 pct. af BNP.

Regeringen har efterfølgende udmeldt planer om, at 2033-målet skal søges fremrykket til 2030.


Forsvarsaftale 2023  (som økonomisk rammeaftale)


I juni 2023 blev en bredt politisk funderet forsvarsaftale indgået for de kommende 10 år. For årene 2023-2033 blev fastlagt en rammeaftale på 143 milliarder kroner, der skal anvendes til "genopretning af dansk forsvar og udvikle militære kapaciteter til et niveau, der betyder, at forsvaret kan yde et troværdigt bidrag til NATO".


Forliget er en økonomisk ramme. Der skal over de efterfølgende måneder og år nedsættes udvalg, der skal ned i detaljerne og prioritering - herunder ikke mindst en politisk aftale om fremtidens værnepligt.

En bygningsmæssig genopretning af flere af landets kaserner skal iværksættes snarest muligt. 


Dansk kampsoldat anno 2022 ...


Faktatjek på forsvaret.dk: Forsvaret råder over ca. 700.000 våben, 13.000 køretøjer, 60 skibe og 140 fly og helikoptere. - "Alt det, der skal til, for at danske soldater kan løse deres opgaver både herhjemme og på internationale missioner", udmeldes i Forsvaret.


Se en del af Forsvarets nyeste flyvende og kørende materiel her nedenfor!


Foto: Kim Vibe Michelsen / Forsvaret

Det første ud af 27 danske F-35 jetfly kom i luften i USA den 7. april 2021 og vil nu indgå som træningsfly for danske piloter.
I 2023 kommer de nye fly til Danmark, og i 2024 påbegyndes udfasningen af de veltjente F-16 jagere.
Fotoene er lånt fra Forsvarsministeriet og FKO - de er optaget på den amerikanske flybase af Lockheed Martin-producenten.

F-16 har forsvaret Danmark og NATO i 43 år - 10 er styrtet ned, men ingen i kamp.

Men nu er det snart slut ...


Danmark har gennem årene købt 77 F-16 fly - og nu doneres 19 fly til Ukraine.

Tilbage i Danmark forbliver indtil videre 11 fly. De resterende er udfaset gennem årene og anvendes primært som reservedele.

Danmark har brugt flyene i kamp i Afghanistan, Syrien, Irak og Libyen.


Foto: Jens Dresling / Forsvaret


Her i 2023 indfases de nye F-35 fly:

Det første ud af 27 danske F-35 jetfly kom i luften i USA den 7. april 2021 og vil nu indgå som træningsfly for danske piloter.
I 2023 lander de første nye fly til Danmark. I 2024 overtager F-35 afvisningsberedskabet, i 2025 kan de deltage i internationale missioner, og i 2027 betragtes flyet som implementeret i Danmark.


Fotoet er lånt fra Forsvaret, og det er optaget på den amerikanske flybase af Lockheed Martin-producenten.

Forsvaret modtager i øjeblikket i betydeligt omfang nyt og moderne materiel - her en terrængående sag hos Danske Artilleriregiment i Oksbøl.
Foto: FKO

Forsvaret modtager i øjeblikket i betydeligt omfang nyt og moderne materiel - her en terrængående sag hos Danske Artilleriregiment i Oksbøl.
Foto: FKO
Større kampkraft til fremtidens Forsvar! 
Nu overdrages de nye Piranha 5 og Eagle 5 køretøjer til Hæren.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Nu er det endegyldigt slut. Efter 55 år i det danske Forsvar udfases den klassiske M113 pansrede mandskabsvogn endeligt til fordel for de nye Piranha 5 køretøjer, og sammen med de ligeledes nye, pansrede Eagle 5 patruljekøretøjer, skal de udgøre grundstammen i opbygningen af den nye brigade.

Større kampkraft til fremtidens Forsvar er de nye Piranha 5 og Eagle 5 køretøjer til Hæren.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Nu er det så endegyldigt slut! Efter 55 år i det danske Forsvar udfases den klassiske M113 pansrede mandskabsvogn endeligt til fordel for de nye Piranha 5 køretøjer, og sammen med de ligeledes nye pansrede Eagle 5 patruljekøretøjer skal de udgøre grundstammen i opbygningen af den nye brigade i Holstebro.

Eagle 5 patruljekøretøjerne er en opgraderet og opdateret udgave af version 4, der i lighed med forgængeren er et fleksibelt og robust patruljekøretøj, men eksempelvis bedre pansret. Der er allerede leveret 36 Eagle 5 køretøjer, men på sigt skal alle Eagle 4 erstattes af Eagle 5 køretøjerne.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Eagle 5 patruljekøretøjerne er en opgraderet og opdateret udgave af version 4, der i lighed med forgængeren er et fleksibelt og robust patruljekøretøj, men eksempelvis bedre pansret. Der er allerede leveret 36 Eagle 5 køretøjer, men på sigt skal alle Eagle 4 erstattes af Eagle 5 køretøjerne.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Slædepatruljen SIRIUS gennemfører overvågning og suverænitetshævdelse i verdens største nationalpark i Nordøstgrønland. Patruljen varetager også politimyndigheden i nationalparken.


Foto: Søværnet