Møder, aktiviteter og traditionspleje i soldaterforeningen


Tirsdag 6. december      80-års stiftelsesdag i Nykøbing-afd.  - "Åbent Hus"

Torsdag 8. december     Hovedbestyrelsesmøde / årsafslutning

Tirsdag 17. januar         80-års stiftelsesdag i Vordingborg-afd. - Reception

Fredag 20. januar          110-års dagen for garnisonens oprettelse

Onsdag 8. marts             FAFR-regimentets 276 års stiftelsesdag

Tirsdag 21. marts           Generalforsamling i Lolland-afdeling

Onsdag 22. marts           Generalforsamling i Vordingborg-afdeling


Søndag 26. marts           FAFR-konkurrenceskydning 15 meter


Onsdag 12. april             Generalforsamling i Københavns-afdeling


Søndag 25. juni              Fugleskydning i Vordingborg-afdeling


Søndag 3. september     FAFR-Konkurrenceskydning på 50 meter på Kalvebod  FN-Dag 2022 i Kastellet


Som det anes var FAFR Københavns-afdelings fane til stede i den flotte parade - der er anført af DSL-fanen ført af Ulrik Baunsgaard, DDG.

De flotte fotos er venligst stillet til rådighed fra Danmarks Veteraner.

Foto: Per Amnitzbøl og Vibeke Oliel

Flagdag 2022 i Vordingborg

Foto fra flagdagen: Søren Højager

Foto fra flagdagen: Søren Højager

800 års festdag på Valdemar Sejrs gamle borg

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering.
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering!
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann