Møder, aktiviteter og traditionspleje i soldaterforeningen


Mandag 22. januar        111-års dagen for garnisonens oprettelse


Fredag 8. marts             5 RG / FAFR - regimentets 277 års stiftelsesdag


Søndag 10. marts          Nykøbing-afdeling - generalforsamling


Onsdag 20. marts            Vordingborg-afdeling - generalforsamling


Søndag 7. april                 Skydestævne 2024 på 15 meter bane på kasernen


Onsdag 10. april                Københavns-afdeling - generalforsamling


Tirsdag 16. april               Lolland-afdeling - generalforsamling


Torsdag 18. april              Hovedbestyrelsesmøde


Søndag 5. maj                79 års dagen for Danmarks befrielse i 1945


Søndag 23. juni              Vordingborg-afdeling - fugleskydning Tubæk


Torsdag 5. september    Flagdag / faneparader for Danmarks Udsendte


Fredag 13. september    Hovedbestyrelsens årsmøde *)


Lørdag 14. september    Jubilæumsstævne / årgangsgensyn *)


Fredag 8. november       Kontaktmøde med garnisonskommandanten


Torsdag 5. december     Hovedbestyrelsesmøde / årsafslutning


*) = ikke endeligt fastlagtFN-dagen markeret i Kastellet


Soldaterforeningens Københavns-afdeling deltog på FN-dagen 24. oktober i Kastellet i faneparaden og arrangementet, der markerede denne særlige mærkedag - i år med sideløbende fokus på 70-året for M/S "Jutlandia"s hjemkomst i 1953 efter 999 dage i FN-tjeneste.

Ved Korea-krigens udbrud i 1950 - året efter Danmark var blevet medlem af FN - blev det besluttet at bistå de allierede  styrker med et hospitalsskib, og efter en lynhurtig ombygning sejlede ØK-skibet - søsat i 1934 som et almindeligt passager- og fragtskib - til Korea under tre flag - Dannebrog, Røde Kors og FN's.

En minderig indsats - og en helt særlig del i historiske sammen-hænge. 


Fotografen i Kastellet var Hanna Clemmensen.Flagdag i Vordingborg

Foto fra flagdagen: Søren Højager

Foto fra flagdagen: Søren Højager

800 års festdag på Valdemar Sejrs gamle borg

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering.
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering!
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann