Nykøbing F. - afdeling - aktiviteter og informationer

Afdelingen er stiftet 6. december 1942 - Aktuelt 51 medlemmer

Udflugt til KRIGSMUSEET i Gilleleje

Nykøbing F.-afdelingens medlemmer inviteres til at deltage i en busudflugt med besøg på KRIGSMUSEET i Gilleleje


fredag 27. oktober 2023


med afgang kl. 08.00 fra VIKINGBUS Garageanlæg, Englandsvej 10 i Nykøbing F.


Udflugten er vederlagsfri for Nykøbing-afdelingens medlemmer med undtagelse af entre til museet (kr. 100,00).

Bindende tilmelding (35 pladser i bussen) efter "først til mølle"-princippet - frist inden 18. oktober kl. 17.00.


Tilmelding ved indbetaling af kr. 100,00 via MobilPay 51 28 44 41 Finn Olsson - eller kontant til formanden.


Museet rummer Nordeuropas største samling af originale Luftwaffe effekter fra 2. Verdenskrig - en komplet Messerschmidt natjæger, uniformer, køretøjer, panser, radiorum, officersmesse, udstyr og udrustning. "Man lever sig ind i 1944", skriver museet!Skydning

Skydetræning på 15 meter

Der skydes (fra 25. september) på 15 meter bane på Væggerløse Skole mandage formiddag kl. 09.00 - 12.00 og onsdage eftermiddag kl. 15.00 - 18.00.


_______________________________________________________________________________________________________

Om Nykøbing F. - afdeling - historisk set:

I Nykøbing F. samledes den 6. december 1942 en stor gruppe hjemsendte soldater fra 5. Regiment på "Phønix" med henblik på at stifte yderligere en lokal soldaterforening. Soldaterforeningen i København var stiftet 10 år forinden og var da allerede udviklet med gode soldaterforenings-aktiviteter.

Der viste sig allerede fra start meget stor opbakning på Falster - op mod 100 gamle soldater mødte frem!

Initiativtagere var Kaj Petersen og Holger Jørgensen. De havde i forvejen agiteret stærkt for samling, og de kunne glæde sig over det store fremmøde til stiftelsesdagen. Initiativtagerne havde forberedt sig godt og havde inviteret daværende formand for soldaterforeningen i København, H. Jellew, og en oberstløjtnant fra 5. Regiment. Jellev havde medbragt Københavns fane, som behørigt blev ført ind.

Oberstløjtnanten repræsenterede regimentet og holdt tale - bl.a. nævnte han, at "en soldaterforening er ikke en forening, hvor man samles til kaffe med blødt brød! Formålet er at dyrke kammeratskab, skydning og terrænsport, og at komme ud i den friske luft. Den forening, De står i begreb med at stifte, vil blive til ære for Dem selv, Deres land og for Deres regiment". Et herligt oplæg ...

Man gik herefter over til en stiftende generalforsamling. Som første formand valgtes tømrermester Kaj Petersen, og som første kasserer Mayland, og til bestyrelsen valgtes Holger Jørgensen, Aage Hansen og Poul Werner.

Aktiviteterne i de følgende år var mange, og med god tilslutning. Marchture, bankospil og sammenkomster med madkurv. Selv øl og snaps kunne fremskaffes i krigsårene!

I 1946 var der faneindvielse på Hotel Baltic.

Et kig i foreningens forhandlingsbog får man indtryk af en god soldaterforening, som på mange måder lever op til at være "Hæren bag Hæren", og der er fortsat nu 80 år efter et fint sammenhold om foreningen.

Gennem de 80 år har der kun været 4 formænd: Kaj Petersen, E.V.E. Jacobsen, Svend Petersen og - siden marts 1978 Knud Jørgensen.

I 1946 havde soldaterforeningen i Nykøbing F. 388 medlemmer, men en stor del af dem overgik i 1949 til en nyoprettet soldaterforening i Maribo. - 148 medlemmer forblev i Nykøbing-afdelingen, og her i de senere år er foreningen samlingspunkt for godt 50 soldaterkammerater. 

Afdelingens fotoarkiv