Soldaterforeningens ærespræsident


Falsterske Fodregiments Soldaterforening udnævnte i juni 2015
 


oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsensom foreningens ærespræsident.

Per Hinrichsen fratrådte med udgangen af juni 2017 sin tjeneste efter mere end 40 år i Forsvaret - i de senere år i Vordingborg Garnison som chef for Operationsafdelingen, stabschef og chef for DANILOG, afsluttende som garnisonskommandant i Vordingborg Garnison.


Per Hinrichsen var i hele sit virke på Vordingborg Kaserne en utrolig god støtte for soldaterforeningens trivsel.

Han var tilsvarende en markant drivkraft i arbejdet for at fastholde Vordingborg Garnison forud for det politiske forlig om Forsvaret i 2013.

STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen udnævnte sin ærespræsident under frokosten ved jubilæumsstævnet 2015.


Bemærk, at oberstløjtnanten fortsat bærer "vort" regimentsmærke, - han var faktisk den sidste!


Myndigheden Garnisonskommandant Vordingborg anvendte det smukke mærke frem til nedlukningen ultimo 2015, men Per Hinrichsen bar det til sin sidste tjenestedag i Forsvaret!


Foto: Søren Højager

Soldaterforeningen udnævnte sin ærespræsident under frokosten ved jubilæumsstævnet 2015. 
Bemærk, at oberstløjtnanten fortsat bærer

En af oberstløjtnant Per Hinrichsens store opgaver som garnisonskommandant inden sin fratræden fra Forsvaret var det store fest- og jubilæumsarrangement i 2013 som markering af garnisonens 100 års jubilæum - hvor Regentparret satte sit helt særlige præg på festlighederne. Her modtager garnisonskommandanten Hendes Majestæt Dronningen på kasernens stadion.
Foto: Søren Højager

En af oberstløjtnant Per Hinrichsens store opgaver som garnisonskommandant inden sin fratræden fra Forsvaret var det store fest- og jubilæumsarrangement i 2013 som markering af garnisonens 100 års jubilæum - hvor Regentparret satte sit helt særlige præg på festlighederne. Her modtager garnisonskommandanten Hendes Majestæt Dronningen på kasernens stadion.
Foto: Søren Højager
Ærespræsidenten er fast gæst ved soldaterforeningens jubilæumsstævner - og altid med en frisk hilsen til årets jubilarer. Her ved frokostbordet ved stævnet i 2022.
Foto: Søren Højager

Ærespræsidenten er fast gæst ved soldaterforeningens jubilæumsstævner - og altid med en frisk hilsen til årets jubilarer. Her ved frokostbordet ved stævnet i 2022.
Foto: Søren Højager