Jubilæumsstævner - årgangsgensyn

Jubilæumsstævne - årgangsgensyn 2024


Det er nu fastlagt, at soldaterforeningens JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2024 afvikles

lørdag 14. september.


Samme dag afvikles garnisonens "ÅBENT HUS" arrangement.


Indkaldelse med program, tilmeldingsfrist (frokost) m.v. fremgår her:  



Jubilæumsstævne - årgangsgensyn 2023


afvikledes lørdag 16. september sammen med "Åbent Hus" i garnisonen - et godt og hyggeligt stævne afviklet i næsten "sommervejr"!

Et solidt fremmøde - 66 gamle 5/FAFR -soldaterkammerater havde fundet vej til stævnet og frokostbordet, heraf 24 årgangsjubilarer: 6 med 65-års jubilæum - 12 med 60-års jubilæum - 3 med 55-års jubilæum og 3 med 50-års jubilæum.


En herlig dag i god stemning! Ældste deltager var også i år Svend Aage Hansen, der er årgang 1952. STÆRK OG SEJ -

Yngste deltager var Søren Højager, årgang 1984 (ved DLR) - han er til gengæld perfekt til at bruge garnisonens fotoudstyr!



JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2024 afvikles lørdag 14. september - sæt datoen ind i din kalender!


Jubilæumsstævnet 2022

Jubilæumsstævne 2022 deltagerne opstillet ved kasernens mindetavler til blomsterlægning - en god start på arrangementet!

Foto: Søren Højager

I pænt efterårsvejr afviklede soldaterforeningen lørdag 17. sept. sit årlige jubilæumsstævne og årgangsgensyn på kasernen - en vellykket dag i god stemning.

52 gamle 5'ere var tilmeldt, og de oplevede en god dag på kasernen i tilknytning til garnisonens "Åbent Hus"-arrangement.

De ældste i flokken var 122545 Anders Pedersen - årgang 1951 i 14. Bataillon, 143443 Svend Aage Hansen - årgang 1952 og dermed 70 års jubilar, og 350428 Peer Bindesbøl Mortensen - årgang 1957 og 65 års jubilar.

Også en stor gruppe 60 års jubilarer samt 55 års og en enkelt 50 års jubilar var deltagere i stævnet.

Efter blomsterlægning ved kasernens mindevæg var der samling og modtagelse i Generalens Gård og besigtigelse af en fortsat velholdt kaserne og materiel og køretøjer.

Ved frokosten i Konstabelmessen var garnisonskommandanten, soldaterforeningens ærespræsident og chefen for Garnisons-støtteelementet deltagere, og garnisonskommandanten gav en bred orientering om status for og dagligt liv i garnisonen.

En god dag på vores gamle kaserne - vi mødes igen i 2023!

3 raske gutter til jubilæumsstævne - f.v. 219525/1954 Carl Erik Pedersen, 516488/1961 Per Flemming Hansen og 516761/1961 Lennart Jacobsen.

Hyggeligt frokostbord - forrest tidligere garnisonskommandant Per L. Hinrichsen, der er soldaterforeningens ærespræsident.

Jubilæumsstævnet 2021

Jubilæumsstævne 2021

Jubilæumsstævne 2021

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019
Jubilæumsstævne 2018

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front.

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front.
Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!